Mr.Chamnan Thongmee นาย ชำนาญ ทองมี

นาย ชำนาญ ทองมี เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2504 ปีฉลู เกิดที่อำเภอ เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เขานมนาง สถานที่เกิดเป็นบ้านทรงไทยปั้นหยามีหลังคาสามหลังในบ้านหลังเดียวเนื่องจากคนไทยโบราณปลูกชานบ้านยื่นต่อออกไปให้ลูกหลานแยกเรือนภายในเรือนเดียวกัน บิดาเป็นชาวนามารดามีอาชีพทอผ้าและเย็บเสื้อผ้าขายมารดามีเชื้อสายอพยพมาจากลาวเวียงจันทน์ ที่อยู่ปัจจุบันอยู่ที่ เลขที่ 185 ม.9 ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.จังหวัดนครสวรรค์ ดอยมอช้างใหญ่ สวนเกษตร(บ้านพักคนรักธรรมชาติ)
นายชำนาญทองมีเคยเข้าไปร่วมในหน่วยงานของรัฐในตำแหน่งเล็กๆ เช่นที่ปรึกษา และได้ผันตัวมาทำธุรกิจค้าขายส่วนตัว ล้มลุกคลุกคลานหลายครั้ง จนรู้ซึ้งถึงหัวอกมนุษย์ด้วยกันในทุกสาขาอาชีพ ด้วยมีตระกูลมาจากลูกชาวนา จึงรู้ถึงปัญหาและมองเห็นแนวทางแก้ไข "ทำไม ชาวไร่ ชาวนาถึงจน" คำว่าจน-รวยไม่ได้มีความสำคัญกับนายชำนาญ ทองมี แต่คำว่า "ทาสยุค ดอกเลือด" นี่สิสำคัญกว่า เมื่อชะตาชีวิตนำพาให้ นายชำนาญ ทองมี ได้ทำธุรกิจจนได้เงินมาก้อนหนึ่งซึ่งพอที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวไทยในเรื่องหนี้สินเป็นอันดับแรก นายชำนาญ ทองมี มีคติว่า ทำสิ่งใด ห้ามเอาดอกเบี้ยเด็ดขาด! เพราะไม่ว่าจะร่ำรวยมหาศาลจากดอกเบี้ยมากปานใด สุดท้ายจะไม่เหลืออะไรเลย เนื่องจากดอกเบี้ยเป็นการได้มาด้วยไม่ยินดียินยอมจากผู้จ่าย แทบจะทั้งหมดต้องจำใจหามาจ่าย บางคนขายเลือด ขายเนื้อ ขายตัวเอง ขายชีวิต ขายจิตวิญญาณ เพื่อที่จะหาเงินมาใช้หนี้และดอกเบี้ย ซึ่งผลจาก ผลกรรม ทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้น จะไปตกอยู่กับผู้ที่เก็บดอกเบี้ยเอง นายชำนาญทองมี มีความมั่นใจว่า ถ้ามนุษย์ ถูกปลดจากการเป็นทาสดอกเบี้ยแล้ว สมองจะโล่งสะอาด และจะมีความคิดที่ดีๆ ที่จะสร้างเนื้อสร้างตัว และทำมาหากินให้ครอบครัว ให้ตัวเอง และให้สังคมเจริญรุ่งเรืองด้วยตัวเองต่อไป ไม่ต้องไปสอนเขาให้เหนื่อย ทุกคนล้วนมีความถนัดและความสามารถในการจัดการงานของตัวเองได้อย่างดีแน่นอน แต่ทุกวันนี้ มนุษย์เป็นทาสดอกเบี้ย ถูกบังคับให้ทำสิ่งต่างๆ โดยเต็มใจหรือไม่ก็ตาม สมองไม่ได้คิดในทางสว่างใส คิดแต่เรื่องมัวหมองเกี่ยวกับหนี้สินและดอกเบี้ย เกิดทุกข์ เกิดการเบียดเบียน และเกิดการไร้น้ำใจต่อกันใน ครอบครัวและลามถึงสังคม เพราะสุขภาพจิตย่ำแย่และตกต่ำ ทางไม่ดีจำใจต้องเดินทั้งบางอย่างไม่สมควรและไม่ถูกต้อง เช่น ขายของแพงๆ เพราะถ้าไม่ขายแพงๆก็ไม่พอใช้ดอกเบี้ย ทั้งๆที่ไม่อยากทำ นั่นคือตัวอย่างเล็กๆจากการถูกบังคับเพราะตกเป็นทาสดอกเบี้ย มาร่วมเดินทางกับผม นายชำนาญ ทองมี อย่างน้อยมาเป็นกำลังใจให้กัน ผมมีความจริงใจ โครงการนี้มันอยู่ในสายเลือด มันจะหยุดหรือปิดโครงการก็ต่อเมื่อเลือดหยดสุดท้ายออกไปจากตัวผม ถ้าผมยังหายใจอยู่ ผมจะต้องทำ จะสำเร็จหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่ผมแค่คนเดียวนะครับ อยู่ที่ประชาชนทุกคนด้วยคือพลัง และสิ่งที่สำคัญมาก ส่วนผมคือผู้ริเริ่มและก่อตั้งโครงการ เพื่อชาวไทยโดยมีเป้าหมายหลายโครงการเช่น,โครงการโอนหนี้เกษตรกรภาคประชาชน,โครงการอาหารจากผลผลิตของเกษตร , โครงการปลูกบ้านในท้องถิ่นโดยไม่ย้ายถิ่นฐาน เป็นต้น โครงการทั้งหมดที่จัดตั้งและดำเนินการใช้เงินทุนของตนเองเป็นหลัก

ประวัติความเป็นมาของโครงการ

เนื่องด้วยสภาวะทางเศรฐกิจและสังคมที่ย่ำแย่ ผู้ค้าขายส่งออกรายใหญ่ หวังเพียงแต่การเพิ่มกำไร แต่ไม่ได้นึกถึงภาระภายในประเทศ เมื่อข้าวของแพงขึ้น เพราะพ่อค้าคนกลางเอาสินค้าภายในประเทศไปขายทำตัวเลขสูงๆ(เห็นเงินภายนอกมีค่ามีราคาดีกว่า)จึงทำให้ผลผลิตภายในประเทศราคาสูงตามภายนอกไปด้วย ประชาชนต้องใช้เงินในการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนหลายเท่าตัว ทำให้เกิดวัฒจักรการกู้หนี้ยืมสิน เพราะไม่พอในการใช้จ่าย ที่ดิน และแหล่งทำมาหากินก็จะโดนยึด
เมื่อเศรษฐกิจโลกตกต่ำ จนถึงจุดหนึ่ง นายชำนาญ ทองมี จึงเกรงว่า ทรัพย์สินของคนไทย จะตกไปอยู่ในมือของชาวต่างชาติ หรือนายทุนที่ไม่รู้จักประโยชน์ของทรัพย์สิน เหมือนเมื่อวิกฤตปี 2540 ชาวต่างประเทศที่เขามีเงินแย่งซื้อของแพงๆจากชาวไทย จะใช้เงินที่มีมากดราคาสินค้าอีกทอดหนึ่ง ในขณะที่เกษตรกรกำลังย่ำแย่ เป็นการซ้ำเติมให้แย่ยิ่งกว่าเดิม
ลูกหลานจะกลายเป็นผู้แบกรับภาระเป็นทอดๆ ต่อไปไม่จบสิ้น
เมื่อนานย ชำนาญ ทองมี ได้รับเงินทุนมาก้อนหนึ่ง จึงมีความคิดที่จะหาวิธีช่วยเหลือเกษตรกร เบื้องต้น โดยได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการจัดการ และริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมา

หากต้องการเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ กรุณาติดต่อมายังผม หรือหัวหน้ากลุ่มของโครงการต่างๆ คุณสามารถแจ้งปัญหาของคุณกับผมได้ ทางอีเมลครับ.
Email : 88myqq@gmail.com , Email : info@chamnan.tk , Tel : +66894576188

เป้าหมายของโครงการ

ต้องการให้ประชาชนชาวไทย มีระยะเวลาในการหาเงินเพื่อชำระหนี้และสร้างเนื้อสร้างตัว โดยไม่ถูกยึดสินทรัพย์ เริ่มจากภาคเกษตรกร , โรงงานภาคเกษตรที่เกี่ยวข้อง , SME ขนาดเล็ก , และภาคประชาชนธรรมดาต่อไป.

โครงการที่กำลังดำเนินการ

- โครงการกองทุนชำนาญเพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
- โครงการปลูกบ้านในท้องถิ่น
- โครงการโอนหนี้เกษตรกรภาคประชาชน
- โครงการตลาดเพื่อเพื่อนเกษตร